Namas

Kuriame name norėtumėte gyventi?Pastatysiu juodą namą – lai gyvena murzini.Juodas puodas, kuris juokėsTam name ir pasiliks.Pastatysiu namą senąProtėvių dvasia gyva.Dievai vandenį semiaIštroškusiemsČia atgaiva.Raudonas namas – tai tvirtiemsBe galo alkaniemsGėrio, proto […]

Narsa

Tada, kai trykšta saulė.Kai randasi rasa.TadaAtsiranda tiesa.Tada miego kaukėSuglumina mane, tave.Sėdžiu parimęs,Prie pušies, kuri dar nenupjauta.Gyva.IrNesuprantu kalbų – jos tokios pinigingos, vargingos, pūlingos.Tik į vienus vartus.Balsuokite, vergaukite, klūpokite, rankas pakelkite, […]

Laukiantys

Tolumoje spindinti šviesa užbūrė einančius paklausti kelio. Pūtė žvarbus vėjas, pustė sniegą.Suko ratus žaltvykstė.Palietė plaukus, akis, skruostus, petį.Praūžė.Dingo už medžių viršūnių.Jie liko stovėti. Tvirti. Galingi. Be baimės.Lietuviška stiprybe pasirėmę.Pasikaustę viltimi būti […]

Įrašykite ieškomą raktažodį ir paspauskite "Enter", kad pradėti ieškoti. Paspauskite "ESC", kad uždaryti paiešką.

Grįžti į Viršų