Ko nori lietuviai?

Supratau svarbią tiesą. Konstitucijose, deja ir Lietuvos, nurodyta, kad visi žmonės lygūs prieš įstatymą, turi vienodas socialines ir teisines garantijas. Buvo feodalizmas, kapitalizmas, socializmas, ėjome sparčiu žingsniu į komunizmą. Ir. Frankų imperijos laikai grįžo. Feodalizmo laikais valstybė padėdavo – padeda susidarančiai stambiųjų žemvaldžių – feodalų klasei užimti naujų žemių ir laisvuosius bendruomeninkus versti – verčia priklausomais darbininkais. Iškilo privilegijuotas luomas – dvasininkija bei bajorija – piniguočiai ir žemesnis, neprivilegijuotas luomas – valstiečiai, amatininkai, pirkliai, menininkai, mokytojai, dėstytojai. Feodalizmas ir kapitalizmas. Kapitalas – pinigai. Pasaulį valdo pinigai. Pinigai valdo valdininkus. Valdininkai pagal pinigus išsirenka žemgrobius, žemvaldžius, vergvaldžius. Vergvaldžiai leidžia pinigus pritraukiančius įstatymus. Pinigai valdo mus. Piniginiai įstatymai panaikina neturinčius pinigų. Delete. Kurie dar truputį turi – bėga, kad paskutinių neatimtų. Kad kelnių nenumautų. Tab. Bėga kur duoda pinigų. Pinigus dalina už darbą. Nesvarbu, kad garbingas lietuvis, baigęs magistrantūros studijas stovi už baro. Ar valo kambarius. Pinigai į kišenę patys neina. Reikia juos įdėti.   Lietuviams reikia saulės. Jie darbštūs – tai vis dirbo nugaras nulenkę britams, ispanams.

Ispanijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje ir kitose šalyse žinojo kaip privilioti mažas tautas. Tokias kaip lietuvius. Paskelbė apie migraciją.  Kodėl? Kad atvažiuotų darbininkų, kad jiems nereiktų sunkių darbų dirbti. Reikia žmones išvaryti į pragarą. Pragaro pas mus nėra, nes neturime kalnų. Jei būtų kalnai – būtų pragaras. O pragaras tai žemai, o mes aukštai. Jei būtų kalnų, degtų lietuviška Etna iš vidaus. Bet tokios nėra. Bet yra rojus. Žaliuojantys miškai, plaukiantys, skraidantys ežerai, kabantys sodai, ekologiški obuoliai, Lietuvoje likę uneskiniai lietuviai. Nesutinkate? Lietuvius reikia į Unesko įrašyti. Netikite?

Kiekviena tauta nori turėti savo gabaliuką žemės. Lietuviai taip pat. Juo labiau, kad lietuviška žemė prie širdies.

1 stebuklas. Lietuviai mokosi 12 metų lietuvių kalbos ir, pasirodo, baigęs dvylika klasių ar nebaigęs – jos nemoka. Nemoka rašyti, skaityti vos vos, o ką kalbėti apie rašinius, nagrinėjimą. Beveik nei vienas dabar neišlaikytų egzamino. Ir neįstotų į aukštąją mokyklą. Ir gerai. Tuo daugiau išvažiuotų nugarą lenkti prieš pinigą.

2 stebuklas. Lietuviai moka tylėti. Kiekvieną pusmetį kelia kainas. Tyli. Keičia įstatymus pagal vergvaldžių norus. Tyli. Paima vaikus, nes jie neša pinigus. Tyli. Per žiniasklaidą įrodinėja, kad karvė raudona ir pienas – alkoholis. Tyli. Liepia kuo daugiau gerti vaistų, kad patikimesni ir nuolankesni būtų. Tyli. Moka valdžiai už valdžios korupcines išdaigas. Pvz.: valdymo organe, tarybose, nepasidalina pinigų: kam daugiau, o. Atleidžia vieną iš einamų pareigų. Tas vienas pasisamdo advokatą. Laimi bylą. Jam išmokama išeitinė. 20 arba 30 tūkstančių. Tyli. Uždaro universitetus, kad taptų durni, neprotingi. Kad inteligentų daugiau išvažiuotų. Tyli. Kad lietuvių kuo daugiau nuolankesnių būtų. Juk nekrimtusį mokslo gali lengviau valdyti. O pinigus tai reikia valdyti?

3 stebuklas. Nuolankūs. Moka nuolankiai dirbti. Moka nestreikuoti. Lietuviai nori būti stiprūs, laisvi, išsimokslinę, mylėti tėvus ir vaikus. Ir save.

Stiprūs buvo mūsų protėviai, kai kovojo su krikščionimis. Krikščionys katalikai apgavo lietuvius ir dabar jie vis dar tiki jais. Katalikai atėjo į lietuvišką rojaus kraštą. Nesiklausę pradėjo kirsti šventas girias. Lietuviai, prūsai, kuršiai, sėliai, jotvingiai užsirūstino. Nužudė drįsusį naikinti jų šventas girias, kur gyvena jų dievai. Krikščionys paskelbė nužudytąjį šventuoju, kad rimčiau atrodytų ir atslinko juoda neganda – karas.

Kodėl vyksta karai?

Dėl žemių, dėl moterų, dėl aukso, dabar pinigų.

Žemes supirko kas valdo pinigus. Lietuvių žemės buvo svarbios, nors ir jose nėra aukso. Miškus pardavė ir pavertė dykynėmis, kad virstų žemėmis. Žemės virto pinigais. Moterys paseno. Jaunos pabėgo paskui pinigus. Pinigai dar valdo vergvaldžius.

Parašė straipsnių: 87

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Susiję įrašai

Įrašykite ieškomą raktažodį ir paspauskite "Enter", kad pradėti ieškoti. Paspauskite "ESC", kad uždaryti paiešką.

Grįžti į Viršų