dr. Daiva Šeškauskaitė Skalsa

dr. Daiva Šeškauskaitė Skalsa – dainų atlikėja, muzikantė, lektorė, apeigų vedėja, renginių organizatorė

https://www.pakartot.lt/alias/daiva-seskauskaite
https://www.facebook.com/daiva.seskauskaite

https://daivaseskauskaite.lt
https://www.pakartot.lt/alias/daiva-seskauskaite
https://paslaugos.lt/uab-kruenta-dr305

https://www.facebook.com/daiva.seskauskaite

https://www.youtube.com/channel/UCGoNwqp9vcMKLX3ZKXyO-BA

https://www.deezer.com/en/album/14645202

https://www.instagram.com/renginiu.vedeja.skalsa/

https://sargeliai.org/

Veda lietuviškas apeigas, šventinimą, įsirašymą į merginas, vyrus, vardynas, sužadėtuves, žiedynas, vestuves, įvairiomis progomis kaip inauguracijos, šventinimai įvairių monumentų, paminklų, koncertuoja, veda užsiėmimus, performansus, paskaitas apie lietuvių gamtos tikėjimą, pasaulėžiūrą, pasaulėjautą, mitologiją, jaunimo ir porų problemas.

Mokslinio darbo sritys

Mokslinio darbo sritys – etnologija, folkloristika, kalbotyra, muzikologija, etnobotanika, mitologija,
religijotyra, antropologija, etnomuzikologija.

Kauno Vytauto Didžiojo universitete apgynė etnologijos krypties, humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Sutartinės apeiginiame kontekste“.

https://orcid.org/
0000-0002-6382-9276
Scopus Author ID: 6507244164
ResearcherID rid49203
+370-699-45718
https://daivaseskauskaite.lt
Lithuania


Dr. Daiva Šeškauskaitė – įgūdžiai, patirtis: etninė kultūra ir tradicijos, etnobotanika, turizmas,
laisvalaikio organizavimas, baltų mitologija. Dalyvauja tarptautinėse konferencijose, stažuotėse.
Publikuoti straipsniai žurnaluose: Anthropos, International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, Res Balticae, American Studies, Linguistique Balkanique, Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine ir kt. . Skaityti pranešimai tarptautinėse konferencijose Lenkijoje, Turkijoje, Lietuvoje, Estijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Vokietijoje.

Kompetencija 

VDU dėstyti kursai – „Etnomuzikologija“, Lietuvos Žemės ūkio universitete inžinerijos ir vandentvarkos fakultete – „Visuomenės ir technikos raida“, Vilniaus universitete – moduliai „Baltų mitologija“, „Laisvalaiko organizavimas“. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje dėstomi moduliai: „Etnobotanika“, „Laisvalaikio organizavimas“, „Etninė kultūra ir tradicijos“. 

Vokietijoje Rottenburgo kolegijoje skaitytos „Etnobotanikos“ paskaitos (Hochschule für Forstwirtschaft), Žemės ūkio universitete dėstytas „Visuomenės raidos“ kursas, Vilniaus universiteto Kauno filiale – “Augalų semantika tautosakoje ir mitologijoje”.

Kompetenciją šiame darbe įrodo jos įdirbis įvairiose veiklose: koncertai, performansai, užsiėmimai, pristatymai, diskusijos, renginių vedimas. Visa ši veikla sukaupia daug patirties, leidžia užmegzti daug ryšių su užsienio šalių žmonėmis.

Knygos

Parašiusi monografijas „Erotika tautosakoje“ (http://kruenta.lt/), „Sutartinės – senovės apeiginės giesmės“, romanas „Sparnuotas šešėlis”, sudariusi knygas „Praviršulis“, „Sargelių pasakojimai“, „Patrauklios kaimo aplinkos išsaugojimas ir formavimas“.

Muzikantė

Dr. Daivos Šeškauskaitės koncertai įvairiose šalyse, solo koncertai, su grupėmis „Skalsa“: Lietuvoje, Latvijoje, Azerbaidžane, Rusijoje, Vokietijoje, Danijoje, Norvegijoje, Švedijoje, Belgijoje, Olandijoje, Paragvajuje, Argentinoje, Brazilijoje, Japonijoje, Australijoje, Turkijoje, Islandijoje ir kt.

Dainuoja ir groja savo sukurtas dainas ir liaudies muziką. Dainuoja autentišku tradiciniu dainavimo būdu. Organizuoja senoviškas vestuves, tuotuves, mergvakarius, bernvakarius, vardynas, krikštynas, įvairias šventes, groja kanklėmis, daudyte, kitais lietuvių liaudies instrumentais ir gieda senoviškas giesmes per laidotuves.


Apdovanojimai

2013 m. Dr. Daiva Šeškauskaitė suteiktas Gabrielės Petkevičaitės-Bitės medalis.
Algirdo Brazausko garbės raštas, LR Aukščiausio teismo padėka. 2019 m.


Išsilavinimas

Dr. Daiva Šeškauskaitė – Kauno J. Gruodžio konservatorija – smuikas, altas. 1995 m. Vilniaus
pedagoginis universitetas, lietuvių kalbos ir literatūros specialybė. 1995–2001 m. Kauno Vytauto
Didžiojo universitetas, etnologijos krypties, folkloristikos šakos doktorantūros studijos. 2001 m.
Kauno Vytauto Didžiojo universitetas, etnologijos krypties, humanitarinių mosklų daktaro
disertacija „Sutartinės apeiginiame kontekste“. humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Sutartinės
apeiginiame kontekste“.
Patirtis. 1990–1993 m. Kaišiadorių r. kultūros ir švietimo skyriaus folkloro ekspertė. 1994 liepos 6
—10 d. d. Vyriausioji liaudies dainų vadovė Pasaulio dainų šventėje. 1993–1994 m. Vilniaus
universiteto folkloro grupės vadovė. 1995 – 2001 m. mokslai ir dėstomi kursai aukštojoje. Kauno
Vytauto Didžiojo universitete 2003 m. Kauno r. kultūros ir švietimo skyrius – meno vadovė. 2005
m. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija – dėstytoja.

Dr. DAIVA ŠEŠKAUSKAITE SKALSA

Skills, experience
Daiva Seskauskaite Skalsa

Lithuania
Dr. Daiva Šeškauskaitė – ethnic culture and traditions, ethnobotany, leisure organisation, Baltic mythology. Participates in international conferences and internships. Research interests – ethnology, folklore studies, linguistics, musicology, ethnobotany, mythology, religious studies, anthropology, ethnomusicology. Articles in various languages have been published in Anthropos, International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, Res Balticae, American Studies, Linguistique Balkanique, Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine etc.
Artist. Interested in art, draws.
Project activities. Writes projects and implements them. Helps children.
NGO. Participates in and is chairperson of an NGO association.
Farmer. Knows and understands the problems of small and large farmers. Owns her own land and forest. Has written articles on Lithuanian farms.
Dr. Daiva Šeškauskaitė’s concerts have taken place in various countries, solo concerts, with the Skalsa group: Lithuania, Latvia, Estonia, Azerbaijan, Russia, Germany, Denmark, Norway, Finland, Sweden, Belgium, Holland, Paraguay, Argentina, Brazil, Japan, Australia, Turkey, Iceland, etc. All these activities provide a lot of experience and contacts with people from foreign countries. Musician. Sings and plays her own songs and folk music. As an ethnologist, she organises old-fashioned weddings, hen and stag parties, naming ceremonies, christenings, various celebrations, plays the canklės, other Lithuanian folk instruments and sings old-fashioned hymns, presentations at international conferences in Poland, Turkey, Lithuania, Estonia, Lithuania, Finland, Norway, Germany. Research interests – ethnology, folklore studies, linguistics, musicology, ethnobotany, mythology, religious studies, anthropology, ethnomusicology.


Competence


Courses, modules taught at University – „Ethnomusicology”, „Development of Society and Technology”, „Baltic Mythology”, „Organisation of Leisure Time”,”Ethnobotany”, „Organisation of Leisure Time”, „Ethnic Culture and Traditions”.
Education
Dr. Daiva Šeškauskaitė – Kaunas J. Gruodis Conservatory – violin, viola. Vilnius Pedagogical University, specialisation in Lithuanian language and literature. Kaunas Vytautas Magnus University, doctoral studies in ethnology, folklore studies. Kaunas Vytautas Magnus University, PhD thesis in ethnology, doctoral dissertation in the humanities „Sutartines in the ceremonial context”.
Experience

Department of Culture and Education – folklore expert. Chief folk song leader at the World Song Festival. Vilnius University – Head of folklore group. studies and teaching courses at the university. Head of Culture and Education Department of Kaunas district – artistic director, Kaunas College of Forest and Environmental Engineering.
Ethnologist organises ancient weddings, hen parties, ceremonies, christenings, various celebrations, plays the kanklės, other Lithuanian folk instruments and sings ancient hymns.
Leisure activities: swimming, concerts, organising and hosting events, berry picking, horse riding.

Skills: leadership, teaching skills, persuasiveness, sincerity, listening skills, keeping one’s word. Adheres to the principles of objectivity, honesty, keeping one’s word, being responsible to people, having an opinion and being able to defend it. The idea of helping others to appreciate the rural man – a wonderful inhabitant of nature, his aspirations and his work – was born out of his social work. We do not value our resources, our life in beautiful nature, breathing clean air.
Books, monographs


1. 2001 Sutartinės – ancient ceremonial songs. Kaunas: Dakra. ISBN 9986-9382-6-0.
2. 2011. Monograph. ISBN 978-609-95323-0-1.
2021. The novel The Winged Shadow. Kruenta.

Selected Paper


1. 2022. Trees are sacred plants. International Journal of Complementary and Alternative medicine. Volume 15, Issue 5.2022;15(5):263–264. DOI: 10.15406/ijcam.2022.15.00617.


2017. The Plant in the Mythology. International Journal of Complementary and Alternative medicine. Volume 9, Issue 4.
http://medcraveonline.com/IJCAM/IJCAM-09-00306.php
Citation: Šeškauskaitė D (2017) The Plant in the Mythology. Int J Complement Alt Med 9(4): 00306. DOI: 10.15406/ijcam.2017.09.00306


2. 2015. Daiva Šeškauskaitė, Bernd Gliwa. Zu litauisch laigonas ‘Bruder der Braut’, lettisch ligava ‘Braut’. In: Studia etymologica cracoviensia. Volume 20, Issue 2: 2015, pp 101-109. ISSN 1427-8219. e-ISSN 2084-3836.
https://search.proquest.com/openview/ff1bd202c6d84ac475fa64d2ef190c90/1.pdf?pq-origsite=gscholar&cbl=1356366


3. 2013. Daiva Šeškauskaitė, Bernd Gliwa. The Botanical Identity and Cultural Significance of Lithuanian Jovaras: An Ethnobotanical Riddle. Pardo M., Pieroni A., Puri R. (eds.) Ethnobiology in Europe. Oxford/New York: Berghahn. 2013, 247–263. ISBN 978-1-78238-124-2.


http://www.berghahnbooks.com/title/Pardo-de-SantayanaEthnobotany
4. 2013. The Significance of a circle as a Symbol in Lithuanian Folklore and Mythology. In: International Journal of Liberal Arts and Social Science. Vol. 1 No. 1. 2013.
https://www.scribd.com/document/186514956/Circle


5. 2013. Daiva Šeškauskaitė, Bernd Gliwa. Lithuanian jovaras, Polish jawor – an ethnobotanical ridle. Pardo M., Pieroni A., Puri R. (eds.) Ethnobiology in Europe. Oxford/New York: Berghahn. 2013, 247–263. ISBN 978-1-78238-124-2. Hb http://www.berghahnbooks.com/title.php?rowtag=SantayanaEthnobotany


6. 2013. Daiva Šeškauskaitė. Pelkės mitologijoje ir etnografijoje. Patrauklios kaimo aplinkos išsaugojimas ir formavimas: pelkės ir kitos šlapžemės. Elektroninė knyga su kaimo tinklo logotipais. 2013. [Atviroji prieiga / Open Access]. 129-142. Sudarė Daiva Šeškauskaitė, Bernd Gliwa. ISBN 978-609-95323-1-8. http://sargeliai.org/Publikacijos/


7. 2013. Daiva Šeškauskaitė. The Concept of Love in Lithuanian Folklore and Mythology. In: Journal of Arts and Humanities. Vol.-2, No.-2, March 2013. P. 98-107. Journal of Arts and Humanities (JAH) (Indexed with the following organizations databases: Ulrich’s Serial Solution by ProQuest, IndexCopernicus, DOAJ. Journal is under the indexing process of Cabells’s Directories, EBSCOhost, Informit, Thomson Reuters etc.) ISSN 2167-9045. ISSN 2167-9053 (online).
http://www.ijlass.org/data/frontImages/gallery/Vol._1_No._1/4.pdf


8. 2012. Romualdas Povilaitis, Daiva Šeškauskaitė. Zdorovje kak dimensija stilia žizni žitelei provincii. p. 187-194.- Procesings of the international sciences conferences of faculty of social sciences of Daugavpils universitety. The materials of the International scientific conference. In: Social and economic dimension of European integration: problems, solutions, perspectives (3rd-5th november, 2011). Parti I. Issues of sociology. Daugavpils universitates akademikais apgads “Saule”. 2012. ISSN 2255-8853, ISBN 978-9984-14-579-2.

9. 2012. Ingvar Svanberg, Renata Sõukand, Łukasz Łuczaj, Raivo Kalle, Olga Zyryanova, Andrea Dénes, Nóra Papp, Aneli Nedelcheva, Daiva Šeškauskaitė, Iwona Kołodziejska-Degórska, Valeria Kolosova. Uses of tree saps in northern and eastern parts of Europe. In: Acta Societatis Botanicorum Poloniae. 2012, Vol 81, No 4 ISSN/EISSN: 00016977 20839480. OCLC. 1461011. (The journal is indexed in: AGRIS, AGRO, Biological Abstracts, BIOSIS Previews, Current Contents/Agriculture, Biology & Environmental Sciences, DOAJ, EBSCO Academic Search Complete, FreeFullPDF, Google Scholar, Index Copernicus, ISI Master Journal List, ISI Web of Science, Microsoft Academic Search, Science Citation Index Expanded, Scopus, WorldCat.) https://pbsociety.org.pl/journals/index.php/asbp/article/view/asbp.2012.036

10. 2007: Women’s images in Lithuanian Sutartines. Narodna umjetnost. Croatian Journal of Ethnology and Folklore Research 44/1, 47-69. ISSN 0547-2504.

11. 2006: Plants in the songs of the Lithuanians. In: Fusun Ertug (ed.) IVth International Congress of Ethnobotany (ICEB 2005) “Ethnobotany: at the junction of the continents and the disciplines” Istanbul: Yayinlari, 601-604.

12. 2006: (su B. Gliwa) Some Lithuanian ethnobotanical taxa: a linguistic view on Thorn Apple and related plants. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 2: 13. (www.ethnobiomed.com). ISSN: 1746-4269.

13. 2005: (su B. Gliwa) Lit. kūkalis – Pflanze, Korndämon und Kobold. Res Balticae 10: 69-111. ISBN 88-7997-084-4.

14. 2004: (su B. Gliwa) Die Refrains der litauischen Sutartine. Linguistique Balkanique 43(1) [2003-2004]: 75-96. ISSN 0324-1653.

15. 2004: Sutartinės and Balkan Diaphonic Songs. International Review of the Aesthetics and Sociology of  Music 35 (1), 71-92. ISSN 0351-5796.

16. 2003: (su B. Gliwa) Die litauischen mythischen Wesen Laime und Laume und die frühe Ontogenese des Menschen. Studia mythologica Slavica 6: 267-289. ISSN 1581-128X.

17. 2002: (mit B. Gliwa) Rūta, die Nationalblume der Litauer. Zur Kulturgeschichte der Weinraute (Ruta graveolens L.) und zur Etymologie von litauisch rūta und deutsch Raute. Anthropos 97 (2): 455-467. ISSN 0257-9774.

Book editor
2007 1. Stories of the Sargeliai. Sargeliai: Sargeliai Community Centre. 40p., ISBN 978-9955-9939-0-2
2009 2. Praviršulis. Kaunas: Lututė. (mit B. Gliwa) ISBN 978-9955-37-079-6
3. Preserving and shaping an attractive rural environment: wetlands and other wetlands. E-book with logos of the Rural Network (2013) [Open Access]. Compiled by Daiva Šeškauskaitė, Bernd Gliwa. ISBN 978-609-95323-1-8. www.sargeliai.org (with A. Pelakauskas & B. Gliwa)

Research projects
1. Researcher in the project „Contemporary geolinguistics research in Lithuania: optimization of the network of points and interactive dissemination of interlanguage information” (project code VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-28).
1. Student and faculty project „The Lights Enlightening Our Paths” with Dicle University, Turkey. Duration – 7 days. 23-39 October 2011. TR-12-185-2011-R1. Diyarbakır Social-Cultural-Development Foundation and Diyarbakır Dicle University
2. 2009 – Project leader of the Researchers` Night in Lithuania 2009 (acronym ReNiLi2009) in the research laboratories – 25 September 2009.

Internships:
1. Research exchange project „RUral Traditional Heritage – a tool for sustainability 6 c” (http://ruthip.wordpress.com), HAMK University of Applied Sciences, Mustiala, Finland, Hedmark University College, Evenstad, Norway and Kaunas College of Forest and Environmental Engineering, Lithuania.
2. Research Fellowship in Germany in 2010 on the topic „Physical Scientists and Scientists in the Humanities in Lithuania and Germany” (DAAD Scholarship No. 323).
3. Research Fellowship 2014 at the Icelandic University of Agriculture. Nordplus scholarship.

Discography
Skalsa „From Birth to Death” 1987. 1998 Skalsa „Freedom for Witches”. Compositions by Daiva Šeškauskaitė. 2003 Laumalyla „Seven trumpets”. 2004 Giružė „Pjaunam grybą”. 2014 – 3 CDs by Daiva Šeškauskaitė: „Paukštukė mėlynoji”, „Jovaro vėjas”, „Saulės kelias”.

Awards – Dr. Daiva Šeškauskaitė was awarded the Gabrielė Petkevičaitė-Bitė Medal, the Algirdas Brazauskas Letter of Honour, and the Supreme Court of the Republic of Lithuania.


Moksliniai straipsniai

1. 2001. Sutartinės – senovės apeiginės   giesmės. Kaunas: Dakra. ISBN 9986-9382-6-0. Monografija
2. 2011. Erotika tautosakoje. Monografija.   ISBN 978-609-95323-0-1. Monografija
Straipsniai
1. 2017. The Plant in the Mythology. International Journal of Complementary and Alternative medicine. Volume 9, Issue 4. ISSN: 2381-1803http://medcraveonline.com/IJCAM/volume_issues?issueId=1810&volumeId=490
2. 2016. The bear in Eurasian plant names: Motivations and models. Valeria Kolosova, Ingvar Svanberg; Raivo Kalle, MSc; Lisa Strecker; Ayşe Mine Gençler Özkan; Andrea Pieroni; Kevin Cianfaglione; Zsolt Molnár; Nora Papp; Łukasz Łuczaj; Dessislava Dimitrova; Daiva Šeškauskaitė; Jonathan Roper; Avni Hajdari; Renata Soukand. In: Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine
//https://doi.org/10.1186/s13002-016-0132-9

3. 2015. Daiva Šeškauskaitė, Bernd Gliwa. Zu litauisch laigonas ‘Bruder der Braut’, lettisch ligava ‘Braut’. In: Studia etymologica cracoviensiaVolume 20, Issue 2: 2015, pp 101-109. ISSN 1427-8219. e-ISSN 2084-3836.https://search.proquest.com/openview/ff1bd202c6d84ac475fa64d2ef190c90/1.pdf?pq-origsite=gscholar&cbl=1356366
4. 2013. Daiva Šeškauskaitė, Bernd Gliwa. The Botanical Identity and Cultural Significance of Lithuanian Jovaras: An Ethnobotanical Riddle. Pardo M., Pieroni A., Puri R. (eds.) Ethnobiology in Europe. Oxford/New York: Berghahn. 2013, 247–263. ISBN
978-1-78238-124-2.
http://www.berghahnbooks.com/title/Pardo-de-SantayanaEthnobotany
5. 2013. The Significance of a circle as a Symbol in Lithuanian Folklore and Mythology. In: International Journal of Liberal Arts and Social Science. Vol. 1 No. 1. 2013.
https://www.scribd.com/document/186514956/Circle
6. 2013. Daiva Šeškauskaitė, Bernd Gliwa. Lithuanian jovaras, Polish jawor – an ethnobotanical ridle. Pardo M., Pieroni A., Puri R. (eds.) Ethnobiology in Europe. Oxford/New York: Berghahn. 2013, 247–263. ISBN 978-1-78238-124-2.
http://www.berghahnbooks.com/title.php?rowtag=SantayanaEthnobotany

7. 2013. Daiva Šeškauskaitė. Pelkės mitologijoje ir etnografijoje. Patrauklios kaimo aplinkos išsaugojimas ir formavimas: pelkės ir kitos šlapžemės. Elektroninė knyga su kaimo tinklo logotipais. 2013. [Atviroji prieiga / Open Access]. 129-142. Sudarė Daiva Šeškauskaitė, Bernd Gliwa. ISBN 978-609-95323-1-8.
http://sargeliai.org/Publikacijos/
8. 2013. Daiva Šeškauskaitė. The Concept of Love in Lithuanian Folklore and Mythology. In: Journal of Arts and HumanitiesVol.-2, No.-2, March 2013. P. 98-107. Journal of Arts and Humanities (JAH) (Indexed with the following organizations databases: Ulrich’s Serial
Solution by ProQuest, IndexCopernicus, DOAJ. Journal is under the indexing process of Cabells’s Directories, EBSCOhost, Informit, Thomson Reuters etc.) ISSN 2167-9045. ISSN 2167-9053 (online).
http://ijlass.org/data/frontImages/gallery/Vol._1_No._1/4.pdf
9. 2012. Romualdas Povilaitis, Daiva Šeškauskaitė. Zdorovje kak dimensija stilia žizni žitelei provincii. p. 187-194.- Procesings of the international sciences conferences of faculty of social sciences of Daugavpils universitety. The materials of the International scientific conference. In: Social and economic dimension of European integration: problems, solutions, perspectives (3rd-5th november, 2011). Parti I. Issues of sociology. Daugavpils universitates akademikais apgads “Saule”. 2012. ISSN 2255-8853, ISBN 978-9984-14-579-2.
10. 2012. Ingvar Svanberg, Renata Sõukand, Łukasz Łuczaj, Raivo Kalle, Olga Zyryanova, Andrea Dénes, Nóra Papp, Aneli Nedelcheva, Daiva Šeškauskaitė, Iwona Kołodziejska-Degórska, Valeria Kolosova. Uses of tree saps in northern and eastern parts of Europe. In: Acta Societatis Botanicorum Poloniae2012, Vol 81, No 4 ISSN/EISSN: 00016977 20839480. OCLC. 1461011. (The journal is indexed in: AGRIS, AGRO, Biological Abstracts, BIOSIS Previews, Current Contents/Agriculture, Biology & Environmental Sciences, DOAJ, EBSCO Academic Search Complete, FreeFullPDF, Google Scholar, Index Copernicus, ISI Master Journal List, ISI Web of Science, Microsoft Academic Search, Science Citation Index Expanded, Scopus, WorldCat.)
http://pbsociety.org.pl/journals/index.php/asbp/article/view/asbp.2012.036
11. 2011. ES parama Lietuvos žemės ūkiui: poveikis gyvulininkystės ūkių plėtrai ir gyvenimo kokybei kaime. Ina Skurdenienė, Vytautas Ribikauskas, Robertas Juodka, Daiva Šeškauskaitė, Zina Gineitienė. In: Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvosŠiaulių
universitetas. 2011, Nr. 4, D. 3http://su.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=599&Itemid=17344&lang=lt
12. 2011. Socioekonominių ir sociokultūrinių naujovių diegimas Lietuvos kaime. In: Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvosŠiaulių universitetas. Nr. 4, D. 3.
http://su.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=599&Itemid=17344&lang=lt
13. 2011. Meilė lietuvių tautosakoje ir mitologijoje. In: Žmogus kalbos erdvėjeNr. 6. Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Užsienio kalbų katedra.http://istina.msu.ru/media/publications/article/e5d/70d/18614549/Intertekstualnyie_slovosoc hetaniya_v_stilisticheskom_analize_literaturnyih_proizvedenij_i_ih_ekranizatsij_Litva_2010 _Str._166-176.pdf
14. 2010. Ethnobiology of the Lithuania. In: Old treasures in the new Europe: the future of ethnobiology in the East and Far East. The International Society of Ethnobiology (ISE). Department of Folkloristics. Estonian Literary Museum. ELM Scholarly Press. ISBN 978-
9949-446-68-1.
http://folklore.ee/kirjastus/?teesid=33
15. 2010. (& Skurdeniene I.) Lyderių vaidmuo Lietuvos kaime: ekonominio išsivystymo ir lyčių lygybės aspektai. In: Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvosŠiaulių universitetas. 2010, Nr. 3, D. 2. ISSN 1648-9098 p. 39-48.
16. 2010. Pravardės ir internetinė kalba Travian žaidime ir internete. In: Valoda – 2010: valoda dažadu kultūru kontekstaISBN 9789984145150 p. 381-386.
17. 2010. Kas bendra tarp dievmedis ir dievai? In: Respectus PhilologicusHumanistyczno –Przyrodniczy. ISSN 1392-8295. 2010,, Nr. 17 (22),http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/get/LT-LDB-0001:J.04~2010~1367170193337/DS.002.0.01.ARTIC
18. 2010. Lithuanian jovaras, Polish jawor – an ethnobotanical ridle. Pardo M., Pieroni A., Puri R. (eds.) Ethnobiology in Europe. Oxford/New York: Berghahn. 247–263. ISBN 978-1-84545-456-2 Hb
http://berghahnbooks.com/title.php?rowtag=SantayanaEthnobotany
19. 2009: Daugėliškiniai burtai: teksto interpretacija. In: Tekstai ir kontekstai: interaktyvios perspektyvos: mokslinių straipsnių rinkinys. Vilniaus   universitetas. Kauno humanitarinis fakultetas. 114-128. 2009. ISSN 2029-1515.   
20. 2009. (& B. Gliwa) Šeškauskaitė, D.: Rare Lepidoptera species in Raseiniai and Radviliškis districts in 2009. /New and Rare for Lithuania Insect species/ 21, 2009. [ISI zoological records].
http://entomologai.lt/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=74&Itemid=81&lang=lt
21. 2009. Tradicinis Praviršulio pelkės išteklių vartojimas. Praviršulis, 103-111.
22. 2009. Padavimai apie Praviršulį. Praviršulis87-102.
23. 2008. ( & B. Gliwa) Rare Lepidoptera and Odonata species in the environment of lake Praviršulis in 2007-2008. New and Rare for Lithuania Insect species 20: 64-68. ISSN 1648–8555. (Zoological record (Thomson ISI).
24. 2007. Prasmės transformacija tautosakoje. Tekstai ir kontekstai: transformacijų sklaidaKaunas: VUKHF, 154-161.
25. 2007. Women’s images in Lithuanian Sutartines. Narodna umjetnost. Croatian Journal of Ethnology and Folklore Research44/1, 47-69.
http://hrcak.srce.hr/file/36631
26. 2006. Baskets of the world – Lithuania (Sargeliai). In: Fusun Ertug (ed.) IV th International Congress of Ethnobotany (ICEB 2005) Ethnobotany: at the junction of the continents and the disciplinesIstanbul: Yayinlari, 688.
27. 2006. Plants in the songs of the Lithuanians. In: Fusun Ertug (ed.) IV th International Congress of Ethnobotany (ICEB 2005) Ethnobotany: at the junction of the continents and the disciplines. Istanbul: Yayinlari, 601-604
28.2006. ( & B. Gliwa) Some Lithuanian ethnobotanical taxa: a linguistic view on Thorn Apple and related plants. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 2: 13.
(www.ethnobiomed.com)
http://doi.org/10.1186/1746-4269-2-13
29. 2005. Miško įvaizdis tautosakoje ir literatūroje. Tekstas ir kontekstas: kalbos judesys. Kaunas, VUKHF: 139-154. ISBN 9986-19-789-9.
30. 2005. ( & B. Gliwa) Lit. kūkalis – Pflanze, Korndämon und Kobold. In: Res Balticae 10: 69-111. ISBN 88-7997-084-4.http://resbalticae.fileli.unipi.it/wp-content/uploads/2015/06/69-111.pdf
31. ( & B. Gliwa) Die Refrains der litauischen Sutartine. Linguistique Balkanique. 43(1) [2003-2004]: 75-96. ISSN 0324-1653.
32. 2004. Der Wald in der litauischen Folklore und Literatur. American StudiesYearbook 2003, Vol. II. Text and Context in the Movement of Language Time and Space. Edited by Yu. V. Stulov. American Studies Centre of the European Humanities University, Minsk: 301-315. ISBN 985-6329-51-5.
33. 2004. Augalai lietuvininkų ir lietuvių dainose. Bendrumai ir skirtumai. Tiltai. Priedas: Lietuvininkai ir lietuviai: Etninė kultūra 3. Klaipėda: 219-252. ISSN 1648-3979.http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/get/LT-LDB-0001:J.04~2004~1367151634237/DS.002.0.01.ARTIC
34. 2004. (& B. Gliwa) Keli sutartinių refrenai lingvistiniame bei ekstralingvistiniame kontekste. Tekstas ir kontekstas – prasmės formavimasKaunas, VUKHF: 183-191. ISBN 9955-9390-7-9.
35. 2004. Sutartinės and Balkan Diaphonic Songs. International Review of the Aesthetics and Sociology of Music2004: 35 (1), 71-92. ISSN 0351-5796. (citation database Web of Science (WoS) by Thomson Reuters, which consists of three citation indexes – Science Citation Index Expanded (SCI-Exp), Social Science Citation Index (SSCI) and Arts and Humanities Citation Index (A&HCI) Indexed: Arts and Humanities Citation, Index RILM (Répertoire International de la Littérature Musicale, Bibliographie des Musikschrifttums, The Music Index, Zeitschriftendienst Musik, Deutsches Bibliothekinstitut)
http://www.lvb.lt/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=LDB&docId=TLITLIJ.04~2004~1367156004475&fromSitemap=1&afterPDS=true
http://lvb.lt/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=LDB&docId=TLITLIJ.04~2004~1367156004475&fromSitemap=1&afterPDS=true
36. 2003. (& B. Gliwa) Die litauischen mythischen Wesen Laime und Laume und die frühe Ontogenese des Menschen. Studia mythologica Slavica6: 267-289. ISSN 1581-128X.
http://sms.zrc-sazu.si/pdf/06/sms_06_gliwa.pdf
37. 2002. Apeigos karo sutartinėse. Nuo kulto iki simbolio (Senovės baltų kultūra 6): 226–246. ISBN 9986-638-28-3.
http://etalpykla.lituanistikadb.lt/obj/LT-LDB-0001:J.04~2002~1367173265584
38. 2002. (& B. Gliwa) Rūta, die Nationalblume der Litauer. Zur Kulturgeschichte der Weinraute (Ruta graveolens L.) und zur Etymologie von litauisch rūta und deutsch Raute. Anthropos97 (2): 455-467. ISSN 0257-9774.https://www.jstor.org/stable/40466045?seq=1#page_scan_tab_contents
39. 2001. Sutartinių priedainių semantika. Acta Baltica2001: 169-185. Kaunas: Aesti. ISBN 9986-884-12-8.
40. 2001. Rato simbolika ir šokis ratu. Darbai ir Dienos. 25: 115-125. ISSN 1392-0588.http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/get/LT-LDB-0001:J.04~2001~1367158411980/DS.002.0.01.ARTIC
41. 2000. Rūtos vaizdinys sutartinėse. Liaudies kultūra. 5: 49-51. ISSN 0236-0551.http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/get/LT-LDB-0001:J.04~2000~1367156253608/DS.002.0.01.ARTIC
42. 1999. Tam tikri Ringailių apylinkės melodiniai ir tematiniai dainų ypatumai. In: O. Lukoševičius (red.). Kaišiadorys: miesto ir apylinkių praeitis135-142. ISBN 9986-646-13-8.
43.  1998. Zur Bedeutung der begleitenden Stimme in Sutartinen Keturinen. In: Litwa Dzieje, narod, kultura. 139 -143. Krakow: Wydawnictwo Universitetu Jagellonskiego. ISSN 0239-7900. ISBN 83-233-1094-7.

Viešos paskaitos

„Lyčių lygybė Lietuvos šeimose“ BLF konferencijoje.
„Kas yra lyčių lygybė. Ar esame lygūs?“   konferencijoje Gyvenu kaime, žinau   vertę.
„Meilė tautosakoje ir šiuolaikiniame gyvenime“   Žagarės kultūros centre 2015-10-09
„Meilė ir karas“ Joniškio kultūros centre 2015-09-09
„Baltų religija ir   mitologija” Kauno visuomenei. Kaunas.
„Vokietijos ir Lietuvos   moterys politikės“ 2014 m. spalio 24   d., VU Filologijos fakulteto K. Donelaičio auditorijoje (24.   Oktober 2014: Frauen in der deutschen und litauischen Politik, Dr. Daiva Šeškauskaitė, Universität   Vilnius, Kristijonas-Donelaitis-Raum, Universiteto g. 5, LT-01513 Vilnius).
Virš 200 viešų paskaitų bibliotekose,   bendruomenėse, klubuose, asociacijose vyro ir moters, meilės, moters   įvaizdžio temomis
Pristatymas etninės kultūros situaciją 2013 m. kovo   15 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijoje apskritojo stalo   diskusijoje. KMAIK. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. http://www.upc.smm.lt/naujienos/tarmes/diskusija.php
„XIX a. vidurio   karinės-istorinės dainos“ renginyje 1863   m. sukilimas Raseinių krašte. Raseinių r. sav. viešoji biblioteka
„Šeimos tradicijos ir   darna“. Raseinių III universitetas
„Tradicijos tąsa“.   Kaišiadorių III universitetas
„Savęs pažinimas“.   Raseinių verslo ir informacijos centras
„Daugiakalbystė ir   tautinių mažumų klausimas šiandienėje Lietuvoje“. Mokslinis seminaras   Daugiakalbystė praeities ir dabarties Lietuvoje LR mokslų akademijoje
„Baltiški simboliai   mitologijoje“ Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės fakultete
„Jaunimo ir senjorų   partnerystė Raseinių r.“. Jaunimo ir senjorų partnerystė asociacijoje forume Savanorystė – vietos bendruomenėje: kaip   paskatinti jaunimo ir senjorų partnerystę?. Kauno technologijos   universiteto Aula, A. Mickevičiaus g. 37 Kaunas
„Pelkės mitologijoje ir   etnografijoje“. Tarptautinė mokslinė konferencija „Patrauklios kaimo aplinkos   išsaugojimas ir formavimas: pelkės ir kitos šlapžemės“
„Projektinė veikla“.   Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės fakultete (Muitinės g. 4, Kaunas)   prof. habil. dr. A. Uždavinio vardo auditorija (KDF salėje)
Dalyvavimas laidoje „Kodėl“. Tele3
„Sugebėjimas atstovauti   save” Vilniaus universitete Kauno humanitariniame fakultete.
Monografijos „Erotika   tautosakoje“ Vilniaus universitete Kauno humanitariniame fakultete   pristatymas
„Erotika – problema ar gyvenimo būdas” spaudos konferencijoje   2011 m. spalio 21 d. naujienų agentūros BNS spaudos konferencijų salėje,   Jogailos g. 9/1, Vilniuje.
„Rūta lietuvių kalbiniame pasaulėvaizdyje” Vilniaus   universitete Kauno humanitariniame fakultete.Pranešimai konferencijose
Seksualumas ir erotika šiuolaikinio jaunimo tarpe“ mokslinėje-praktinėje konferencijoje Seksualinė sveikata – multidisciplininis   požiūris 2016-04-09. VU ir Seksualinės medicinos draugija.
Etninės kultūros gyvybingumas šiuolaikinio jaunimo   tarpe“,   dr. Daiva Šeškauskaitė Aleksandro   Stulginskio universitete mokslinėje-praktinėje konferencijoje Akademinio jaunimo ir mokinių   etnokultūrinės savimonės stiprinimas 2016-04-08.
„Regionų dainavimo ypatumai su konkrečiais   pavyzdžiais“. Mokslinė „Bibliotekos, literatūros ir tarmės vieta modernioje   visuomenėje“ Vilniaus A. Mickevičiaus v. bibliotekoje. 2013-05-15
„Poros lytiniai   santykiai tautosakoje“. Seksualinės medicinos draugijos konferencija Poros lytinių santykių segmentai.   Kaunas. 2012-10-26
„Gyventi kaime –   privalumas ar trūkumas?“ Tarptautinė mokslinė 5 –oji Šiuolaikinio kaimo vizija. 2012-09-21-22
„Mitologiniai elementai   vardyne” 2011 m. lapkričio 10—11 d. Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio   fakultete tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Regioninė onomastika: ką sužinome iš vardyno.
„Kaimas laiko   išbandymuose: tarp sakralumo, pragmatikos ir etniškumo” konferencijoje Gyvūnų globos dienos 2011, 2011 10 06,   LSMU Veterinarijos akademijos Žalčio salėje (Kaunas, Tilžės g. 18, 5   korpusas).
„Lyderių vaidmuo   Lietuvos kaime: ekonominio išsivystymo ir lyčių lygybės aspektai” 3-iojoje   mokslinėje konferencijoje Gyvūnų globos   dienos 2011, 2011“2011 10 07, LSMU Gyvulininkystės institute, Posėdžių   salėje (Baisogaloje, R. Žebenkos g. 12, V. Komaro rūmuose). (dr. Ina   Skurdenienė).
„ES parama Lietuvos   žemės ūkiui: poveikis gyvulininkystės ūkių plėtrai ir gyvenimo kokybei kaime“   2011 09 23–24 – 4-joje Jono Prano Aleksos tarptautinėje mokslinėje   konferencijoje Šiuolaikinio kaimo vizija.   Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakultete (Ina Skurdenienė, Vytautas   Ribikauskas, Robertas Juodka, Zina Gineitienė).
„Socioekonominių ir sociokultūrinių naujovių diegimas   Lietuvos kaime“ 2011 09 23–24 – 4-joje Jono Prano Aleksos tarptautinėje   mokslinėje konferencijoje Šiuolaikinio   kaimo vizija, organizuotos Šiaulių universiteto Šiaulių universiteto   Socialinių mokslų fakulteto ir Kaimo plėtros tyrimų centro, vykusioje Šiaulių   universiteto bibliotekoje (Šiauliai, Vytauto g. 84).
„Plants in the   Mythology” 2011 m. spalio 11 – 16 d. d. antrajame Rytų Europos etnobiologų   tarptautiniame seminare – kongrese International   Society for Ethnobiology Regional Ethnobiology Workshop – Second Eastern   European Ethnobiology Workshop, Királyrét, Vengrijoje.
„Rato simbolio prasmė   lietuvių tautosakoje ir mitologijoje” 2010 m. spalio mėn. 27–28 d. Lietuvos   kultūros tyrimų institute vyks mokslinė konferencija Religinis simbolis – jo prasmė ir esmė baltų kultūroje, skirta   prof. Nikolajaus Mikhailovo (1967 06 11 – 2010 05 25) atminimui.
„Moters ir vyro vaidmuo   etnolingvistiniuose diskursuose“ 2010 m. spalio 14–15 d. tarptautinėje   mokslinėje konferencijoje Tekstai ir   kontekstai: konfliktai ir slapti susitarimai. (Texts and Contexts:   Collisions and Collusions) Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame   fakultete.
„Ethnobiology of the   Lithuania” tarptautinės etnobiologijos organizacijos rengiamame seminare–   pasitarime Seni atradimai naujoje   Europoje: etnobiologijos ateitis rytuose ir tolimuosiuose rytuose. 2010   10 15–18 (The International Society of Ethnobiology (ISE) Workshop „Old   treasures in the new Europe: the future of ethnobiology in the East and Far   East“).
Das Spiel “Den Specht   backen / The Game “Baking the Woodpecker” inetertarptautinėje konferencijoje   „Žaidimai ir sportas viduramžiais Šiaurės Europoje“, 2010 10 01–11 02,   Gotingene – Spiele und Sport im   mittelalterlichen Nordeuropa Games and Sports in Medieval Northern Europe.   Interdisziplinäre Tagung am 01./02.10.2010 in Göttingen.
„Lyderių vaidmuo   Lietuvos kaime: ekonominio išsivystymo ir lyčių lygybės aspektai” 2010 09   24–25 – 3-joje Jono Prano Aleksos tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Šiuolaikinio kaimo vizija. Šiaulių   universiteto Socialinių mokslų fakultete (su Ina Skurdeniene).
„Rūta kalbiniame   lietuvių pasaulėvaizdyje” 2010 05 11 Vilniaus universitete Kauno   humanitariniame fakultete.
„Meilė lietuvių   tautosakoje“ tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Žmogus kalbos erdvėje 2010 m. gegužės 14–15 d. d. Vilniaus   universitete Kauno humanitariniame fakultete.
„Turgus etnokultūroje   ir tautosakoje” Šiaulių universiteto Humanitarinio fakulteto Literatūros   istorijos ir teorijos katedros 14-oje interdisciplininėje mokslinėje   konferencijoje Turgus kultūroje.   2010 04 13–14 d.
„Pelkės mitologijoje ir   etnografijoje” mokslinė – praktinėje konferencijoje Pelkės   interdisciplininiame kontekste 2010 m., vasario 18 d., KMAIK
„Neofficial   communication in the internet the example of the browser game Travian” 2010   01 28-29 konferencijoje International   Scientific XX Conference Reading. Daugpilyje, Latvijoje.
“M. K. Čiurlionis and   Lithuanian Folklore” 2009 m. gruodžio 03–04 d. 14 tarptautinėje mokslinėje   konferencijoje Inspirations and   contexts -Wyspiański/Ciurlionis / The Baltic sea – the neighbouring of   cultures, the borderlines of arts. Wawelio pilyje, Krokuvoje.
„Pravardės   kasdieniniame ir viešajame gyvenime” 2009 m. lapkričio 26–27 d. 14 tarptautinėje   mokslinėje konferencijoje Vārds un tā   pētīšanas aspekti. Liepojos universitete
„Žodžio `skęsti`   pateikimas tautosakoje“ 2009 m. lapkričio 12–13 d. tarptautinėje mokslinėje   konferencijoje Tekstas: lingvistika ir   poetika 17. Šiaulių universitete
„Etninė kultūra ir   papročiai šiandien“ projekto Tyrėjų   naktis Lietuvoje 2009 (Researchers` Night in Lithuania 2009, akronimas   ReNiLi2009) metu mokslininkų laboratorijose – 2009 rugsėjo 25 dieną.
„Praviršulio pelkė –   biologinė įvairovė ir išlikimas“ mugėje Pakalnutės   uoga – 2009 rugsėjo 12 d. Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo   KBS administracinio pastato salėje.
„Lithuanian cultural   heritage: learning to do straw work“ projekto RUral Traditional Heritage – a tool for sustainability 6 c   (http://ruthip.wordpress.com) metu, 2009 rugsėjo 9 dieną Kauno miškų ir   aplinkos inžinerijos kolegijoje.
„Plants in Mythology“   2009 liepos 8–10 d. d. tarptautinėje konferencijoje Baltiškoji pasaulėjauta – nuo mitologijos iki tautosakos. Europos   centro muziejaus konferencijų salėje.
„Vardas kaip kalbos   fenomenas“ 2009 m. gegužės 14–15 d. Interdisciplininė mokslinė konferencija Vardas kultūroje. Šiaulių   universitete. Konferencija buvo skiriama Lietuvos vardo tūkstantmečiui.
“Ruta in the Lithuanian   Folklore and in Ethnobiology” projekto RUral   Traditional Heritage – a tool for sustainability 6 c   (http://ruthip.wordpress.com) metu (2009 3 24 – 4 2), HAMK University of   Applied Sciences, Mustiala, Finland, 30.03.2009.
„Daugėliškio burtai –   teksto interpretacija“ 2008 m. spalio 16–17 d. Tarptautinėje mokslinėje   konferencijoje Tekstai ir kontekstai:   interaktyvios perspektyvos. Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame   fakultete
“What is Ethnobiology?”   and „Presentation of skills: Straw works“ projekto RUral Traditional Heritage – a tool for sustainability 6 c   (http://ruthip.wordpress.com) metu (2008 09 11–20), Hedmark University   College, Evenstad, Norvegijoje, 2008 m. rugsėjo 15 dieną.
2008. “Ethnobiology   today” in Projekt RUral Traditional   Heritage – a tool for sustainability 6 c (http://ruthip.wordpress.com)   metu (2008 3 26 – 4 4), HAMK University of Applied Sciences, Mustiala,   Finland, 31.03.2008.
„Lithuanian cultural heritage   and Tradition“ projekto RUral   Traditional Heritage – a tool for sustainability 6 c   (http://ruthip.wordpress.com) metu, 2007 spalio 12 dieną KMAIK.
2007. „Augalų semantika   tautosakoje ir mitologijoje” seminare Literatūrologijos ir kalbotyros tyrinėjimai. 2007 03 27.   VU KHF Sociokultūrinių tyrimų centras.
2006. „Raseinių rajono   bendruomenių sėkmės plėtra” mokslinėje – praktinėje konferencijoje Kaimo bendruomenių gerosios patirties   sklaida. 2006 12 08 LŽŪU
„Plants in the   Lithuanian Songs“ tarptautinėje etnobotaninėje konferencijoje   IV_th_International Congress of Ethnobotany (ICEB 2005) Ethnobotany: at the Junction of Continents and Disciplines   Stambule, Turkijoje, 2005 m., rugpjūčio 21–26 d. d.
2005. „Prasmės   transformacija tautosakoje, tikėjimuose ir liaudies medicinoje“ tarptautinėje   mokslinėje konferencijoje Tekstai ir   kontekstai: transformacijų sklaida. 2005 10 14 d. (2005 10 13–14) VU KHF.
„Augalai lietuvininkų   ir lietuvių dainose. Bendrumai ir skirtumai“ tarptautinėje mokslinėje   konferencijoje Lietuvininkai ir   lietuviai. Klaipėdos universitetas
„Miško įvaizdis   tautosakoje ir literatūroje“ tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Tekstai ir kontekstai – kalbos judesys.   2004 gegužės 6–7 d. d. VU KHF.
2004. „Keli sutartinių   refrenai lingvistiniame bei ekstralingvistiniame kontekste“. tarptautinėje   mokslinėje konferencijoje Tekstas ir kontekstas   – prasmės formavimas. VU KHF.
2002. „Apeiga karo   sutartinėse” tarptautinėje mokslinėje konferencijoje. Vilnius: Kultūros,   filosofijos ir meno institutas.
1998. „Zur Bedeutung   der begleitenden Stimme in Sutartinen Keturinen“ tarptautinėje mokslinėje   konferencijoje Litwa Dzieje, narod,   kultura Krokuvoje: Wydawnictwo Universiteta Jagellonskiego.
Apdovanojimai2013-03-15 suteiktas G. Petkevičaitės Bitės medalis. Įteikimo ceremonija ir transliacija LRT. LR Seimas2010 m. Algirdo Brazausko garbės raštasParodos1. dr. Daivos Šeškauskaitės fotografijos, tapybos paroda Lietuviškos apeigos ir simboliai Kėdainių krašto muziejaus Tradicinių amatų centras Arnetų name (Radvilų g. 21) spalio 26 d.
Mokslinių ir organizacinių komitetų narė
1. Tarptautinės tarpdalykinės mokslinės konferencijos „Tekstai ir kontekstai: konfliktai ir slapti susitarimai“ (2010 10 14—15) mokslinio komiteto narė.2. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. Mokslo darbai. II tomas – Kaimo raidos kryptys ir galimybės žinių visuomenėje. II tomo redaktorių kolegijos narė. 2010 m.3. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. Mokslo darbai. III tomas – Kaimo raidos kryptys ir galimybės žinių visuomenėje. III tomo redaktorių kolegijos ir konferencijos organizacinio komiteto narė. 2011 m.4. Mokslinės konferencijos „Gyvūnų globos dienos 2011“ 2011 m. spalio 06 d. organizacinio komiteto narė.4. Mokslinio komiteto narė. The 3th Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Areas (ARSA-2015) Slovakia, December 1 – 5, 2014.5. Mokslinio komiteto narė 2015International Virtual Research Conference In Technical Disciplines. 3rd RCITD 2015, October 19-23. http://www.rcitd.com/reviewers/6. Mokslinio komiteto narė. The 4th Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Areas (ARSA-2015) Slovakia, November 9 – 13, 2015. http://www.arsa-conf.com/home/

Įrašykite ieškomą raktažodį ir paspauskite "Enter", kad pradėti ieškoti. Paspauskite "ESC", kad uždaryti paiešką.

Grįžti į Viršų