Kai vėlės palieka

Ksavera buvo stipri, atkakli, užsispyrusi, griežta. Šios savybės padėjo gyventi, pasiekti tai, ko norėjo. Šeimoje augo penki vaikai. Tėvas mirė, kai Ksaverai buvo vos 5-eri. Tėvas turėjo parduotuvę. Kai mirė Ksaveros tėvas Vladas, mama Ona nepajėgė išlaikyti. Vieni sakė – pardavė, kiti sakė – tėvo skolas sumokėjo. O kaip ten buvo? Kas žino? Liko viena našlė su penkiais. Visi vaikai ganė karves, žąsis, kirto mišką, vežė, kratė mėšlą. Augo vargingai, nes vienai išmaitinti nebuvo lengva. Žemę nuomodavo arba ganydavo trakų, girios pakraščiais.
Mama Ona devynių metų savo dukrą Ksaverą iš Smilgių, Panevėžio r. išsiuntė į Kretingą, Klaipėdos r. Ten ji prižiūrėjo Onos sesers vaikus. Ir ganė, ir šėrė karves, ir atliko visus namų ruošos darbus. Ir mokėsi. Labai norėjo mokytis. Penketais. Grįžus po penkių metų baigė pagrindinę mokyklą. Po baigimo Ksaveros mama pasakė: Vaikeli, neturiu kaip tavęs leisti toliau mokytis. Turi eiti dirbti.
Kelias dienas dirbo kolūkyje. Grėbė šieną.

Galvoje sukosi mintys apie mokslus. Dirbti? Kas iš to? Grėbti visą gyvenimą šieną? Kovoti dėl savęs? Noras mokytis, išmokti nugalėjo.

Paslėpė grėblį ir išėjo basa į Panevėžį.
Primena Daukanto istoriją?

Bet kaip sužinojo kada stojamieji, kada reikia važiuoti, juk mobiliųjų nebuvo? Taigi, žmonės puikiai susigaudė ir be jų.
Įstojo į Panevėžio pedagoginę mokyklą, kurią baigė su pagyrimu.

Gavo paskyrimą į Tytuvėnus. Važiavo keliais autobusais. Sutemo. Atvykus paaiškėjo, kad ją paskyrė į Burbiškius, dar už 30 kilometrų. Buvo žiema. Ėjo, ėjo. Laimė, sustojo vežimas. Pakvietė sėstis. Tai dešimt kilometrų pavažiavo. Mašinų beveik nebuvo tuo metu.
Apgyvendino mokykloje. Pradėjo dirbti mokytoja. O kokie buvo laikai? Tai veža į Sibirą, tai šaudo kažkur, tai dar kas.
Vieną dieną reikėjo reikalais važiuoti į Tytuvėnus, į pasitarimą. Pavežė autobusas, o paskui pėsčiom. Iš posūkio išsuko mašina ir sustojo. Pavežė iki Tytuvėnų. Turėjo reikalų. Tai parvežė atgal.

Ksavera su Justu pradėjo susitikinėti. O gal meilė iš pirmo žvilgsnio? Tėvelis visada taip sakydavo: Mano meile, brangiausia, kaip tavęs pasiilgau. Visą dieną nemačiau.
Taip Justas, kaip vėliau jis buvo mano tėvas, meiliai kalbėdavo su mama.
Kai meilės žiedų negalėjo slėpti, sutarė vestis. Parėjo namo ir išpyškino: Ženysiuos.
Justo tėvai buvo pusbajoriai, kitaip sakant, turtingesni, gal, turėjo žemės. Mano senelis, Dominykas, buvo pas mano močiutę Petrunėlę užkuriuos atėjęs. Taip vadindavo. Dominykas žemės neturėjo, jis buvo nuo Plinkaigalio, kur Šeškų kaimas buvo, kur žemę tėvai paliko vyresniajam sūnui, Dominyko broliui.

Močiutė Petrunėlė turėjo žemę


O Petrunėlės gyvenimas nebuvo rožėm klotas. Šeimoje buvo aštuoni vaikai. Užėjo šiltinė. Visi išmirė: mama ir šeši vaikai. Liko dvi seserys su tėvu. Tėvas karštą vasarą nuėjo prie Šušvės pasimaudyti. Atskrido spiečius bičių ir sugėlė jį. Po sugėlimo tėvas apkurto.

Visi darbai liko dukroms. Jos ir rugius pjovė, ir vežė, ir grėbė, ir namų darbus ruošėsi. Buvo stiprios ir manau, vyriškos merginos. Tai nelengva ištekėti. Todėl supiršo be pasogos, pinigų pridėjo. Ne Petrunėlė iškeliavo pas vyrą, o vyras atkeliavo pas ją, į Sargelius.

Dominykas buvo akmenskaldys ir mūrininkas. Tais laikais tai buvo gerai apmokama profesija. Savaitę, dvi skaldydavo akmenis, mūrydavo pečius, krosnis. Dominykas mokėjo akmens dūšią pajausti. Priėjęs prie akmens jį ilgai glostydavo. Ieškodavo bambos. Tada viršuje akmens užkurdavo ugnelę ir akmuo suskildavo tiksliai lygiai pusiau. Dominykas per dieną uždirbo viso mėnesio bernui mokamą algą. Nors žemės neturėjo, bet jautėsi turtingas.
Namuose visada dirbdavo bernas ir mergina. Justas užaugo su bernu. Iš jo išmoko vyriškus darbus, o valgyti virti – iš mamos.
Tėvelio išvirti skryliai, varškėčiai, bulviniai kukuliai bulvinukai, cepelinai dabar dar kvepia.
Dominykas su Petrunėle susilaukė dviejų vaikų. nuo seno nerašyta taisyklė: vienas vaikas gauna žemę, kitą išleidžia į mokslus. Vyresniajam Jonui dalis paskirta mokytis, Justui prižadėjo žemę. Niekas neklausė – gal nori vaikeli dirbti, o gal tu nori mokytis? Reikia. Ir taip bus.
Vėliau Justas vis tiek išvažiavo mokytis.
Grįžęs po studijų dirbo kolūkyje.

O, kolūkiai


Turtingieji nesirašė į kolūkį. Iš pradžių džiaugėsi, kad jie laisvi. Tai jiems kiekvieną mėnesį uždėdavo vis didesnes prievoles: mėsos, grūdų. Tai jie nusprendė stoti į kolūkį. Parašė prašymą, bet nepriėmė. Surengė didžiules vaišes ir pasirašė aplink dubenį. Niekas nenorėjo būti pirmas.

Ir buvo šviežiai iškeptas kolūkietis, kai susipažino su Ksavera.

Kai Justas pasakė, kad nori vesti Ksaverą, tėvai pratrūko: ar tau galvoj negerai?

Justo tėvai tikėjosi geresnio kozirio savo sūnui. Tik koks koziris tinkamas?

Kokia turėjo būti žmona? Graži, turtinga, su žeme? Kas žino? Gal norėjo, kad liktų senbernis? Žemę neišdraskytų. Prie žemės liktų?

Paslėpė pasą. Nedavė.

Justas papasakojo savo mylimajai, kad neturi paso. Ksavera skaudančia širdimi išvažiavo atostogauti pas mamą. Siuvinėjo staltiesę ir verkė. Staltiesė, aplieta jos ašarų, užklota ant jos dukters, mano stalo. Mama Ona ištarė: Jei skirtas tau, tai bus tavo.

Grįžo mokytojauti. Justas laukė grįžtančios su pasu rankose. Pasidarė paso kopiją.

Vestuvės įvyko žiemą. Šaltą užpustytą dieną. Abiejų širdis degė begaline meile vienas kitam.

Justo tėvų nebuvo.

Vaikai

Po metų anyta pakvietė Ksaverą padėti runkelius rauti. Sunkiai sekėsi, vos krypuodama rovė. Suklykė: Oi, kažkas atsitiko. Taip vos ne runkelių lauke gimė Jūratė. Po metų gimė Gintaras.

Noras mokytis buvo pirmoje vietoje. Baigė pedagoginį institutą.

Gimė Daiva. Vardą išrinko Jūratė. Sakė: Bus pamaiva.

Susiklostė gyvenimas taip, kad tolimesnį savo laiką skyrė vaikų darželiams. Dirbo darželių vedėja. Ir laimingai sugyveno su Justu.

Anyta

Daug metų praslinkus atvažiavo anyta. Apkabino kaip savo dukrą. Pasiskundė pablogėjusia sveikata. Pasidžiaugė augančiais vaikais. Pasakė: Graži mano martelė.

Nuklojo taką gėlėmis į Ksaveros širdį? Palaistė.

Nepraeis nei metai, kai Petrunėlė paliks šį realybės teatrą ant Ksaveros rankų.

Skaudus tragedijos epilogas? Ar tragikomedijos pradžia?

Per virš penkiasdešimt kartu nugyventų metų Justas su Ksavera pastatė šeimos pasididžiavimo bokštą, sutvirtino meilės palaikymą, gėrėjimąsi vienas kitu.

Teatras ne žemėje

Justas šį pasaulį paliko 2006. Ksavera šiandien. Abu susitiko kitame teatre. Teatre, kur gyvenimas sukasi kitu greičiu, kur nėra ribų, kur nėra slenksčių, kur vėlės skrenda šviesos kryptimi, skinasi kelią į sielų erdvę.

Po šimto metų grįš atgal į žemę.

Galbūt.

When the ghosts leave

Ksavera was strong, persistent, stubborn, strict. These qualities helped her to live, to achieve what she wanted. The family had five children. My father died when my mother was only five. Her father owned a shop. When Xavera’s father Vladas died, Mother Ona sold the shop. Some people said she sold it, others said she paid her father’s debts. And how was it? Who knows? There was one widow left with five. All the children were herding cows and geese, cutting the woods, carting and shovelling manure. She grew up poor, because it was not easy to feed herself. They rented land or grazed on the outskirts of the forest.

Ona

Her mother, Ona, sent her nine-year-old daughter Ksavera from Smilgiai, Panevėžys district, to Kretinga, Klaipėda district. Where she looked after the children of Ona’s sister. She fed the cows and did all the housework. And studying. She wanted to learn very much. In fives. When she returned five years later, she finished primary school. After graduation, Xavera’s mother said: Child, I have no way to let you continue your education. You have to go to work.

She worked on the collective farm for a few days. She raked hay. Thoughts of education were running through her mind. Work? What’s the use? Rake hay all my life? Fighting for yourself? The desire to study, to learn, prevailed. She hid the rake and went barefoot to Panevėžys.

Reminds youv of the story of Daukantas?

But how did she know when the entrance exam was, when to go, because there were no mobile phones? So people got along just fine without them.

She entered the Panevėžys Pedagogical School and graduated with honours. He got an appointment in Tytuvėnai. He took several buses. It got dark. When she arrived, it turned out that she had been assigned to Burbiškiai, another 30 kilometres away. It was winter. She walked, walked. Fortunately, the carriage stopped. They invited her to sit down. So she drove ten kilometres. There were hardly any cars at that time.

The Teacher

They put her up in a school. Started working as a teacher. And that was the times? They take you to Siberia, they shoot you somewhere, something else.

One day I had to go to Tytuvėnai on business, for a meeting. A bus took me there, and then I walked. A car came around a bend and stopped. It took me to Tytuvėnai. He had business. So they took him back. Xavera and Justus started dating. Or was it love at first sight? My father always said so: „My love, dearest, how I miss you. I haven’t seen you all day.”

That’s how Justas, as he later was my Father, used to speak affectionately to my mother.

When they couldn’t hide their love rings, they agreed to marry. He came home and said: ‘I’m getting married.

Petrunėlė and Dominykas

Justo’s parents were semi-noblemans, that is to say, richer, maybe they had land. My grandfather, Dominykas, had come to my grandmother Petrunelė for a curry. That’s what they used to call him. Dominykas didn’t have any land, he was from Plinkaigal, where the village of Šeškai was, where his parents left the land to their eldest son, Dominykas’ brother. Grandmother Petrunėlė had land.

And Petrunėlė’s life was not a rose one. There were eight children in the family. Typhoid fever set in. The mother and the six children all died. Two sisters and their father were left.

On a hot summer day the father went to the Susve to bathe. A swarm of bees flew in and caught him. After the sting, the father became cold. All the work was left to the daughters. They cut the rye, drove, raked and did the housework. They were strong and, I think, manly girls. It is not easy to get married. Therefore they have been tossed about without dowry, and money has been added. It was not Petrunėlė who went to her husband, but her husband who came to her, to the Sargeliai.

Dominykas was a stonemason and bricklayer. In those days it was a well-paid profession. For a week or two he would break stones, brick ovens and stoves. Dominykas knew how to feel the soul of stone. He would go up to a stone and stroke it for a long time. He looked for the navel. Then he would light a fire at the top of the stone and the stone would split exactly in half. Dominykas earned a full month’s wages in a day. Although he had no land, he felt rich.

There was always mercenaries: a boy and a girl working at home. Justas grew up with mercenary. He learned how to do men’s jobs from him and how to cook from his mother.

My father’s scarves, cottage cheese, potato dumplings, and cepelines still smell good now.

Dominykas and Petrunė had two children. It has been an unwritten rule since time immemorial: one child gets the land, the other is sent to school. The elder John was given a share in education, Justus was promised land. Nobody asked – do you want to work, or do you want to study? It is necessary. And so it will be.

Later, Justas went to school anyway.

When he came back after his studies, he worked on a collective farm.

Oh, collective farms

The rich didn’t sign up for the collective farm. At first they were happy to be free. So they were put under greater and greater obligations every month: meat, grain. So they decided to join the collective farm. They wrote an application, but they were not accepted. They had a huge feast and signed around the bowl. Nobody wanted to be first.

And he was a freshly baked kolkhok when he met Xavera.

When Justas said he wanted to marry Xavera, his parents blurted out: is there something wrong with your head?

Justas’s parents were hoping for a better trump card for their son. Just what is the right trump card?

What kind of a wife should she be? Beautiful, rich, with land? Who knows? Maybe they wanted him to remain a bachelor? He wouldn’t tear up the land. Stay on the land?

They hid his passport. They didn’t give it to Justas.

Justas told his lover that he had no passport.

A tablecloth

Xavera went on holiday to her mother’s house with a heavy heart. She sewed a tablecloth and cried. The tablecloth, stained with her tears, was laid on her daughter’s, my table. Mama Ona said: If it is for you, it will be yours.
She went back to teaching. Justas waited for her to return, passport in hand. He made a copy of the passport.
The wedding took place in winter. On a cold, deserted day. Both of their hearts burned with infinite love for each other.
Justo’s parents were not there.
A year later, mother-in-law invited Xavier to help her weed the beets. She was struggling, barely able to walk. She screamed: Oh, something has happened. And so, almost in a beet field, Jurate was born. A year later, Amber was born.
The desire to learn came first. He graduated from the pedagogical institute.
Daiva was born.

Life


Life turned out in such a way that she devoted her time to Childrengardens. She worked as a Leader of the Childrengardens. And she lived happily with Justus.
Many years later, mother-in-law came. She hugged Xavera like a daughter. Complained about her deteriorating health. She expressed her happiness with her growing children. She said: „My beautiful daughter-in-law”.
She laid a path with flowers to her heart? Watered.
It won’t be a year before Petrunėlė leaves this reality theatre in Xavier’s arms. A painful epilogue to tragedy? Or the beginning of a tragicomedy?
In over fifty years together, Justas and Xavera have built and strengthened a tower of love, of family pride, of support, of admiration for each other.
Justas left this world in 2006. Xavera today. The two met in another theatre. In a theatre where life turns at a different speed, where there are no boundaries, no thresholds, where ghosts fly in the direction of the light, making their way into the space of souls.
A hundred years later, they will come back to earth.
Perhaps.

Wenn die Geister gehen

Ksavera war stark, stur, hartnäckig und streng. Diese Eigenschaften halfen ihr zu leben, zu erreichen, was sie wollte. Die Familie hatte fünf Kinder. Mein Vater starb, als meine Mutter erst fünf Jahre alt war. Ihr Vater besaß ein Geschäft. Als Xaveras Vater Vladas starb, verkaufte Mutter Ona das Geschäft. Manche Leute sagten, sie habe ihn verkauft, andere sagten, sie habe die Schulden ihres Vaters bezahlt. Und wie war es dort? Wer weiß das schon? Es blieb eine Witwe mit fünf Kindern übrig. Alle Kinder hüteten Kühe und Gänse, hackten den Wald, fuhren und schaufelten Mist. Sie wuchs in Armut auf, denn es war nicht leicht, sich selbst zu ernähren. Sie pachteten Land oder weideten an den Rändern des thrakischen Waldes.

Ihre Mutter Ona schickte ihre neunjährige Tochter Ksavera aus Smilgiai, Bezirk Panevėžys, nach Kretinga, Bezirk Klaipėda. Dort sie auf die Kinder von Onas Schwester aufpasste. Sie fütterte die Kühe und erledigte die gesamte Hausarbeit. Und sie lernte. Sie wollte sehr viel lernen. In Fünfergruppen. Als sie fünf Jahre später zurückkehrte, schloss sie die Grundschule ab. Nach dem Abschluss sagte Xaveras Mutter: Kind, ich habe keine Möglichkeit, dich deine Ausbildung fortsetzen zu lassen. Du musst arbeiten gehen.

Lernen

Sie arbeitete ein paar Tage lang in der Kolchose. Sie harkte Heu. Der Gedanke an eine Ausbildung ging ihr durch den Kopf. Arbeit? Wozu soll das gut sein? Mein ganzes Leben lang Heu harken? Für sich selbst zu kämpfen? Der Wunsch, zu studieren, zu lernen, überwog. Sie versteckte die Harke und ging barfuß nach Panevėžys.

Erinnert mich das an die Geschichte von Daukantas? Aber woher wusste sie, wann die Aufnahmeprüfung war, wann sie hingehen musste, weil es keine Handys gab? Die Menschen kamen also gut ohne sie aus.

Sie besuchte die Panevėžys Pädagogische Schule und schloss mit Auszeichnung ab. Er bekam eine Stelle in Tytuvėnai. Er nahm mehrere Busse. Es wurde dunkel. Als sie ankam, stellte sich heraus, dass sie dem 30 Kilometer entfernten Burbiškiai zugeteilt worden war. Es war Winter. Sie lief und lief. Zum Glück hielt der Wagen an. Man lud sie ein, sich zu setzen. Also fuhr sie zehn Kilometer weit. Zu dieser Zeit gab es kaum Autos.

Sie brachten Sie in einer Schule unter. Sie fing an, als Lehrer zu arbeiten.

Und die Zeiten? Sie bringen dich nach Sibirien, sie erschießen dich irgendwo, etwas anderes.

Eines Tages musste ich geschäftlich nach Tytuvėnai fahren, zu einem Treffen. Ein Bus brachte mich dorthin, und dann ging ich zu Fuß. Ein Auto kam um eine Kurve und hielt an. Es brachte mich nach Tytuvėnai. Er hatte zu tun. Also brachten sie ihn zurück. Xavera und Justus fingen an, sich zu treffen. Oder war es Liebe auf den ersten Blick? Mein Vater sagte das immer: „Mein Liebster, du fehlst mir so sehr. Ich habe dich den ganzen Tag nicht gesehen.

So sprach mein Vater, wie er später war, liebevoll zu meiner Mutter.

Ich werde heiraten

Als sie ihre Liebesringe nicht mehr verbergen konnten, beschlossen sie zu heiraten. Er kam nach Hause und sagte: ‘Ich werde heiraten.

Petrunėlė

Justos Eltern waren Halbbajoraner, d. h. reicher, vielleicht hatten sie Land. Mein Großvater, Dominykas, war zu meiner Großmutter Petrunelė gekommen, um Curry zu essen. So haben sie ihn immer genannt. Dominykas hatte kein Land, er stammte aus Plinkaigal, wo sich das Dorf Šeškiai befand, wo seine Eltern das Land ihrem ältesten Sohn, Dominykas’ Bruder, überließen. Großmutter Petrunėlė hatte Land.

Und das Leben von Petrunėlė war nicht gerade rosig. Es gab acht Kinder in der Familie. Typhus brach aus. Die Mutter und die sechs Kinder starben alle. Zwei Schwestern und ihr Vater blieben übrig. Der Vater ging im heißen Sommer in die Schusche, um zu baden. Ein Bienenschwarm flog herein und erwischte ihn. Nach dem Stich erkältete sich der Vater.

Die ganze Arbeit wurde den Töchtern überlassen. Sie mähten den Roggen, fuhren, harkten und erledigten die Hausarbeit. Sie waren starke und, wie ich finde, männliche Mädchen. Es ist nicht leicht, zu heiraten. Deshalb wurden sie ohne Mitgift umhergeschleudert, und Geld wurde hinzugefügt. Es war nicht Petrunėlė, die zu ihrem Mann ging, sondern ihr Mann kam zu ihr, zu den Wächtern.

Dominykas

Dominykas war ein Steinmetz und Maurer. In jenen Tagen war das ein gut bezahlter Beruf. Ein oder zwei Wochen lang brach er Steine, mauerte Öfen und Herde. Dominykas wusste, wie man die Seele des Steins fühlt. Er ging auf einen Stein zu und streichelte ihn lange Zeit. Er suchte nach dem Nabel. Dann entzündete er ein Feuer an der Spitze des Steins, und der Stein spaltete sich genau in zwei Hälften. Dominykas verdiente an einem Tag einen ganzen Monatslohn. Obwohl er kein Land besaß, fühlte er sich reich.

Zu Hause arbeiteten immer ein Junge und ein Mädchen. Justas wuchs mit einem Jungen auf. Von ihm lernte er, wie man Männerarbeit verrichtet, und von seiner Mutter, wie man kocht.

Die Schals seines Vaters, der Hüttenkäse, die Kartoffelknödel und die Steinpilze riechen noch heute gut.

Dominykas und Petrunėlė bekamen zwei Kinder. Seit jeher war es eine ungeschriebene Regel: Ein Kind bekommt das Land, das andere wird zur Schule geschickt. Der ältere Johannes bekam einen Anteil an der Bildung, Justus wurde Land versprochen. Niemand hat gefragt: Willst du arbeiten oder willst du studieren? Es ist notwendig. Und so wird es sein.

Später ging Justas trotzdem zur Schule.

Als er nach dem Studium zurückkam, arbeitete er in einer Kolchose.

Ach, Kolchosen

Die Reichen meldeten sich nicht für die Kolchose an. Am Anfang waren sie froh, frei zu sein. Aber dann wurden ihnen jeden Monat größere Verpflichtungen auferlegt: Fleisch, Getreide. Also beschlossen sie, der Kolchose beizutreten. Sie schrieben einen Antrag, aber sie wurden nicht angenommen. Sie veranstalteten ein großes Fest und unterschrieben um die Schüssel herum. Niemand wollte der Erste sein.

Und er war ein frisch gebackener Kolchos, als er Xavera traf.

Als Justas sagte, er wolle Xavera heiraten, platzten seine Eltern heraus: „Ist etwas mit deinem Kopf nicht in Ordnung?”

Justas’ Eltern hofften auf einen besseren Trumpf für ihren Sohn. Aber was ist der richtige Trumpf?

Was für eine Frau sollte sie sein? Schön, reich, mit Land? Wer weiß das schon? Vielleicht wollten sie, dass er Junggeselle bleibt? Er würde das Land nicht zerstören. Auf dem Land bleiben?

Er hat seinen Pass versteckt. Er hat ihn mir nicht gegeben.

Justas sagte seiner Geliebten, dass er keinen Pass hatte. Xavera fuhr mit schwerem Herzen in den Ferien zu ihrer Mutter nach Hause. Sie nähte ein Tischtuch und weinte. Das Tischtuch, durchtränkt von ihren Tränen, wurde auf den Tisch gelegt.

Ein Tischtuch, befleckt mit ihren Tränen, lag auf dem Tisch ihrer Tochter, meinem Tisch. Mama Ona sagte: Wenn es für dich ist, wird es deines sein.

Sie ging zurück in den Unterricht. Justas wartete auf ihre Rückkehr, den Pass in der Hand. Er machte eine Kopie des Passes.

Die Hochzeit

Die Hochzeit fand im Winter statt. An einem kalten, menschenleeren Tag. Die Herzen der beiden brannten vor unendlicher Liebe füreinander.

Die Eltern von Justas waren nicht dabei.

Ein Jahr später lud Anyta Xavier ein, ihr beim Jäten der Rüben zu helfen. Sie hatte Mühe, konnte kaum noch gehen. Sie schrie: Oh, es ist etwas passiert. Und so wurde Jurate fast in einem Rübenfeld geboren. Ein Jahr später wurde Amber geboren.

Der Wunsch, zu lernen, kam zuerst. Sie machte seinen Abschluss am Pädagogischen Institut.

Daiva wurde geboren.

Das Leben gestaltete sich so, dass sie ihre Zeit den Kindergärten widmete. Sie arbeitete als Kindergartenleiterin. Und sie lebte glücklich mit Justus zusammen.

Viele Jahre später kam die Schwiegermutter. Sie umarmte Ksavera wie eine Tochter. Sie beklagte sich über ihre schwindende Gesundheit. Sie drückte ihr Glück über ihre wachsenden Kinder aus. Sie sagte: „Mein schöner Schwiegertochter”.

Sie legte einen Weg mit Blumen zu ihrem Herzen? Bewässert.

Es wird kein Jahr dauern, bis Petrunėlė dieses Realitätstheater in Xaviers Armen verlässt. Ein schmerzhafter Epilog zur Tragödie? Oder der Beginn einer Tragikomödie?

In über fünfzig gemeinsamen Jahren haben Justas und Xavera einen Turm der Liebe, des Familienstolzes, der Unterstützung und der Bewunderung füreinander errichtet und gestärkt.

Justas verließ diese Welt im Jahr 2006. Xavera heute. Die beiden haben sich in einem anderen Theater kennengelernt. In einem Theater, in dem sich das Leben mit einer anderen Geschwindigkeit dreht, in dem es keine Grenzen, keine Schwellen gibt, in dem die Geister in Richtung Licht fliegen und sich ihren Weg in den Raum der Seelen bahnen.

Hundert Jahre später werden sie auf die Erde zurückkehren.

Vielleicht.

Parašė straipsnių: 95

Parašykite komentarą

Susiję įrašai

Įrašykite ieškomą raktažodį ir paspauskite "Enter", kad pradėti ieškoti. Paspauskite "ESC", kad uždaryti paiešką.

Grįžti į Viršų