Paveikslai

Tapyba – mūsų širdies plakimo garsas spalvomis.

Tai ryšys tarp ritmingo, gyvybę palaikančio širdies plakimo ir gyvybingo, emocinio spalvų turtingumo. Šis fiziologinių ir emocinių sferų ryšys byloja apie holistinę žmogaus patirties prigimtį.
Tapyba – tai prisilietimas prie savo, kaip žmogaus, pasąmonės gelmių. Tai savojo „aš” išraiška. Tai gebėjimas paklausti savęs, ar gerai jautiesi. Tai gebėjimas perteikti tai, ko negali pasakyti žodžiais. Žodžiai ne visada yra tikri, ne visada atviri sau. Tai pabrėžia asmenišką meno proceso pobūdį.

Tapyba kaip saviraiškos formos ir lango į žmogaus emocijų ir pasąmonės gelmes, esmė. Menas, tapyba yra introspekcijos priemonė. Būdas perteikti mintis bei jausmus.
Tapyba suteikia alternatyvią kalbą, kuri peržengia žodinio bendravimo apribojimus. Menas gali perteikti niuansus.
Tapyba – savęs tyrinėjimas, perteikiantis žmogiškosios patirties aspektus.

Cituojant: Šeškauskaitė, Daiva. Paveikslai. Nuoroda: https://daivaseskauskaite.lt/2023/11/22/paveikslai/

Norint kopijuoti tekstus, nuotraukas, įrašus prašome pranešti Daivai Skalsa. Be leidimo kopijuoti draudžiama.

Paintings

Painting – the sound of our heartbeat in colour.

The point of painting as a form of self-expression. A window into the depths of human emotions and the subconscious. Art, including painting, is a means of introspection. A way to reflect thoughts and feelings.
It is the connection between the rhythmic, life-sustaining heartbeat. The vivid, emotional richness of colour. This connection between the physiological and emotional realms speaks to the holistic nature of the human experience.
Painting is a touch to the depths of the human unconscious. This emphasises the intimate and personal nature of the artistic process. It allows people to explore.
Art and painting provide an alternative language – that goes beyond verbal communication. Art can reflect nuance, ambiguity.
It is an expression of the self. It is the ability to ask yourself if you feel good. It is the ability to reflect what you cannot say in words. The words are not always true. Not always real. Not always open to yourself.
Art is an introspective journey. The painting is an exploration of the self. An exploration of well-being. A channel for conveying the inexpressible aspects of human experience.

Art Exhibition „At the Beginning there was a Seed, a Bird and a human in the World” in Kiltsi castle

Parašė straipsnių: 95

Parašykite komentarą

Susiję įrašai

Įrašykite ieškomą raktažodį ir paspauskite "Enter", kad pradėti ieškoti. Paspauskite "ESC", kad uždaryti paiešką.

Grįžti į Viršų